Cuando los soldados hablan

Barbara Trent. 2006. United States of America. vo Anglès. s Castellà. 28’

v Anglès s Castellà
[480x360]

Un potent testimoni sobre la realitat de l'experiència militar narrat de primera mà per veterans nord-americans que van anar a la guerra i ara s'hi oposen. Escoltarem per què es van allistar, les seves vivències durant l'entrenament militar i la guerra i quin va ser el punt d'inflexió que els va dur a decidir que la seva consciència els impedia participar en una guerra o guardar silenci. Aquest documental serveix d'eina per a activistes, escoles i organitzacions que proven de dissuadir els joves que s'allistin. Proporciona una visió sòbria de l'ocupació a l'Iraq i és un important contrapunt a la retòrica de “quedar-se fins al final” del govern de Bush.