Dating: Do's and Don'ts

Prelinger Archives, Coronet Instructional Films. 1949. United States of America. vo Anglès. 12’

[480x360]

Clàssica pel·lícula d'ensenyament per a cites d'adolescents, es presenta aquí en la rara (però incompleta) versió Kodachrome. (Els Arxius Prelinger constituïxen una font de material mediàtic, ordenat en molts casos temàticament, donant una visió del costat fosc, ocult, potser ingenu del somni americà i de l'Amèrica moltes vegades oculta després del teló mediàtic.)

http://www.archives.org/prelinger