Disneyland - Promotional Films

Disney Land. 1965. United States of America. vo Anglès. 78’

v Anglès
[480x360]

[480x360]

v Anglès
[480x360]

[480x360]

Pel·lícules promocionals sobre Florida i Disneyland inclou els següents vídeos: Florida Welcomes Disneyland (1965), una pel·lícula utilitzada perquè la gent de Florida s'emocionés amb la idea que Disneyland s'instal·lés a Florida; Country Bears i Whinnie the Pooh Bear Country (1972); i una pel·lícula promocional de Disneyland de 1974 que inclou America Sings.

http://wn.com/