El Canto de la Noche

Xavier Hurtado. 2003. Colombia, Espanya. vo Castellà. s Castellà. 22’

[480x360]

El somni, el viatge, la visió, el relat. Mapes i camins. El Yagé. "S'ha d'aprendre a relaxar la ment sinó no s'arriba als llocs".