El Sabó de Nablus

Suheir Ismael Farraj. 2007. Palestina. vo Àrab. s Català. 9’

v Àrab s Castellà
[480x360]

Resultat d'un taller de formació audiovisual. En aquest taller onze dones de la ciutat de Nablus van utilitzar per primera vegada una càmera i van produir les seves pròpies pel·lícules. Aquest documental reflecteix un tros de la vida d'aquesta ciutat.

http://www.tam.ps/