En torno al Mahabharata

Conversación con Jean-Claude Carrière

Abu Ali, Stefano Casella, Toni Cots. 2012. France, Espanya. vo Castellà. s Castellà. 30’

v Castellà


“El Mahabharata apareix com el gran poema de l’oblit; l’oblit de l’origen.”

http://www.desorg.org/