End: CIV

Derrick Jensen, Franklin López. 2010. United States of America. vo Anglès. 75’

v Anglès s Castellà


END: CIV examina l'addicció a la violència sistemàtica i l'explotació del medi ambient que domina les cultures "civilitzades" occidentals. Basat en part en "Endgame", el best-seller de Derrick Jensen, END: CIV planteja la pregunta: "Si uns extraterrestres envaïssin la teva terra, tallessin els boscos, enverinessin l'aigua, l'aire, i contaminessin les collites, oposaries resistència? "

http://submedia.tv/