Escape from Suburbia

Gregory Greene. 2007. United States of America. vo Anglès. 95’

v Anglès
[640x480]

Escape from Suburbia és un documental que apunta com l'escassetat dels combustibles fòssils amenaça l'estil de vida suburbà que, d'un temps ençà, s'ha instaurat com la imatge tipus del “somni americà”. El treball aborda diverses temàtiques com ara la densitat urbana, els cultius locals, l'agricultura industrial, la superpoblació, les energies renovables i la posició del govern nord-americà en l'assumpte.