Et la guerre est à peine commencée...

Anónimo en la Red. 2010. France. vo Francès. 20’

v Francès s Castellà


“Hem nascut en la catàstrofe i hi hem establert una estranya i tranquil·la relació de costum. Una intimitat, gairebé. Fins on ens arriba al record, no hi ha hagut una altra actualitat que la de la guerra civil mundial. Hem estat educats com a supervivents, com a màquines de supervivència. Se'ns ha format en la idea que la vida consisteix a avançar, avançar fins a enfonsar-nos entre altres cossos que marxen idènticament, que ensopeguen i s'esfondren, al mateix temps, en la indiferència. Com a molt, l'única novetat de l'època present és que res de tot això ja no es pot amagar, que d'alguna manera tothom ho sap. D'aquí el recent enduriment, tan evident, del sistema: els seus ressorts estan al descobert i no serviria de res voler escamotejar-los.”

http://www.bloom0101.org/