Fit to Be Tied

Carlos Gil-Roig. 1995. Espanya, United States of America. vo Anglès. s Castellà. 15’

[480x360]

"Fit to Be Tied" és un particular retrat de la comunitat de polítics, "brokers" i homes de negocis de la ciutat de Chicago, a través d'una escarida entrevista l'única pregunta de la qual és: "per què duu corbata?". Les respostes, d'una riquíssima varietat, ens situan davant un individu analitzant la seva pròpia representació, i encara que menys explícitament el retrat es conforma en la relació que establix cadascun d'aquests individus amb la càmera i amb qui la conduïx, sovint reconegut com estranger.

http://www.meiac.es/net-spain/authors.php?id=35&letter=G