Fondo

Toni Serra. 1993. Espanya. Sense diàleg 1’

[480x360]

El cel crema! Retrat de Germán.

http://www.al-barzaj.org/