Fragmentos de una Fábrica en Desmontaje

Roberto García Rodríguez, Guillermo Beluzo, Isaac Marrero-Guillamón. 2007. Espanya. vo Català, Castellà. s Castellà. 47’

v Català s Castellà
[480x360]

Can Ricart fou una fàbrica tèxtil durant el segle XIX. Un complex industrial amb diversos tallers en el segle XX. A principis del XXI, l'aprovació del Pla 22@ per a la reforma de les àrees industrials del Poblenou previ el seu enderrocament per a la construcció de varis edificis d'oficines. Es va convertir llavors en un objecte de litigi entre els tallers afectats, el propietari i promotor, Federico Ricart, Marquès de Santa Isabel, els defensors del valor patrimonial del conjunt i el seu ús públic, i l'ajuntament, responsable del pla urbanístic.