Gilles Deleuze à Vincennes.

Anónimo en la Red. 1975. Italy. vo Francès. s Castellà. 13’

v Francès s Castellà


"El Llenguatge és una formalització particular de l'expressió a la qual se li assigna la funció de transmetre ordres a la societat". A l'escola es posa el llenguatge a la boca del nen, exactament com es posa un pic en mans d'un obrer. Quan la mestra reuneix els nens, no és per informar-los de l'alfabet, és per ensenyar-los un sistema d'ordres. I quan li pregunta al nen quant fan 2 + 2, no li està demanant una informació, li està donant una ordre”.