Granito de arena

Jill Freidberg. 2005. Mexico, United States of America. vo Anglès, Castellà. 62’

v Castellà s Anglès


El nucli temàtic de Granito de Arena, és l'avanç neoliberal a Mèxic, específicament el seu impacte en l'educació pública del país i la resistència magisterial de finals dels anys 70. "Es tracta de dues històries que han anat evolucionant per camins paral·lels, una és el neoliberalisme a Mèxic i l'altra és la història de la resistència magisterial des de finals dels anys 70, que representen sendes paral·leles i vinculades. Darrere d'aquesta idea està la forma de quin ha de ser el paper del mestre davant els impactes del neoliberalisme en les escoles, les comunitats rurals i la vida pública, no només en el context mexicà sinó en un més global.”

http://www.corrugate.org/