Hamas: Behind the Mask

Shelley Saywell. 2005. Canada. vo Àrab, Anglès. s Anglès. 50’

v Àrab s Anglès


Aquest documental de la realitzadora Shelley Saywell du l'espectador més enllà dels titulars, endinsant-se en els cors i les ments de Hamas. Saywell i els seus dos tècnics van trigar mesos a aconseguir no només un accés sense precedents als actuals líders de Hamàs, sinó també entrevistes amb palestins i israelians rellevants i informats dels quals no se sent parlar gaire.

http://www.bisharifilms.com/hamas-behind-the-mask/