Introduction to the End of an Argument: Speaking for Oneself... / Speaking for Others

Elia Suleiman, Jayce Salloum. 1990. United States of America, Palestina. vo Àrab, Anglès. s Castellà. 41’

[480x360]

Invertint les formes de representació que predominen als mitjans de comunicació, el quadre de vistes i obres sonores apropiades que presenta aquesta cinta, altament cinètic, funciona amb total sinceritat per treure a la llum els prejudicis racials que s?amaguen rere les imatges familiars. El magatzem d'idees mal construïdes sobre la cultura àrab es mostra en tot el seu esplendor cinemàtic. Salloum i Suleiman han creat una narrativa sorprenentment irònica que escarneix la història política d'Orient Mitjà. A través de certes frases polítiques clau, veiem una sèrie de distorsions repetides transformar-se en política exterior. Speaking for Oneself? constitueix el primer intent d'unificar en una sola cosa la imatge i l'acte.

http://www.111101.net/Artworks/index.php?Jayce_Salloum/index.php