Iran: Elections Under Threat (Dispatches 03)

Big Noise Films. 2008. United States of America. vo Anglès, Persian. s Anglès. 22’

v Persian s Anglès
[480x360]

Produïts per Al Jazeera, el documental ens mostra un costat de la política iraniana rarament vista en els mitjans de comunicació occidentals. Elections Under Threat ofereix una mirada única a la dinàmica de les lluites per la participació i la democràcia en una nació cada cop amb més amenaces econòmiques i militars del Estats Units.

http://www.bignoisefilms.com/