Iraq - In The Name of Freedom

An-Nahda Media Productions. 2004. United Kingdom (Great Britain). vo Anglès. s Castellà. 34’

[480x360]

Abans de llançar la seva guerra contra l'Iraq, les forces de la coalició van prometre acabar amb dictadures com la de Saddam i implementar llibertat i democràcia. Anglaterra i Amèrica començaren la seva guerra brutal contra el poble iraquià, majoritàriament àrab, en nom de la Llibertat. Lluny d'acceptar l'ocupació de les forces de la coalició, els iraquians han refusat la imposició forçosa d'aquesta democràcia i llibertat. Amèrica ha instal·lat un nou dictador enlloc de Saddam, i segueix la seva escomesa sobre les ciutats i els pobles d'Iraq, que només desitgen conservar la seva independència. Un documental de gran força que posa en dubte les justificacions per a la guerra, mostra la crueltat a la què han sotmès els iraquians i ofereix la seva visió (basada en l'acció) per les comunitats musulmanes de la Gran Bretanya i l'occident.