La Meute

Banlieues Hack Movies

Global Project, Radio Sherwood, Regarde à Vue, Radio Fréquence Paris Plurielle, Le Mouvement de l'Immigration et des Banlieues. 2007. France. vo Francès. s Castellà. 13’

v Francès s Castellà
[480x360]

Testimonis paral·lels de Youssoupha, un artista de rap, i de Thomas, de Fréquence Paris Pluriel i del M.I.B (Mouvement de l'Immigration et des Banlieues). Evocació del rap com a objecte de censura, sovint criminalitzat pels successius governs, i com a arma de lluita política, molt allunyada dels clixés del rap comercial.

http://regardeavue.com/