La Septième Operation Institut d'Observance Animale

Canecapovolto. 1970. Italy. 7’

[480x360]

Cane Capovolto és un grup fundat al 1992 a Catània, com una espècie de "germandat" de tres membres, més una sèrie de col·laboradors. Plagium és un projecte (Les aventures d'una ona cerebral autònoma), basat en combinacions no lògiques d'imatges reciclades, texts i sons. No podem oblidar la funció repressiva del "art" a una societat que desesperadament demana creativitat i abstracció per a sobreviure.

http://www.canecapovolto.it/