Life and Debt

Stephanie Black. 2001. United States of America, Jamaica. vo Anglès. s Castellà. 90’

v Anglès s Castellà
[480x360]

Aquest documental mostra com la globalització i el lliure comerç malmeten les formes de vida autònomes. La directora, Stephanie Black, es concentra en Jamaica, on vint-i-cinc anys “d'ajuda” del Banc Mundial i el Fons Monetari Internacional han destrossat pràcticament l'illa. El documental presenta música reggae de Ziggy Marley i la narració escrita per Jamaica Kincaid basada en el seu llibre A Small Place.

http://www.lifeanddebt.org/