Little Lake

Ethem Ozguven. 2002. Turkey, Germany. 5’

[480x360]

L'Istituto Luce presenta per primer cop un dels seus documentals més coneguts, per mostrar a la gent de avui els fets i les imatges dels “vells temps”, en versió original, sense cap intervenció en l'edició.