Lo Prefieren

La Sekuela de Vallekas. 2012. Espanya. vo Anglès. s Castellà. 3’

v Anglès s Castellà


Cal protegir el que l'Estat i l'Església catòlica han construït en els últims 300 anys. No hi veig contradicció entre l'apartheid i l'Església catòlica: nosaltres com a cristians creiem en el desenvolupament de la gent no-blanca, i intentem que es desenvolupin tot construint temples, i ajudant-los en el seu treball pastoral, però aquesta gent prefereix que els deixem a les seves pròpies esglésies. I si ells ho prefereixen...