Lord of the Rings

St01en Collective out of SF Bay area. 2011. United States of America. vo Anglès. s Castellà. 6’

v Anglès s Castellà


Lliure interpretació del clàssic El Senyor dels Anells, reconvertit en La germandat de l’anell del lliure comerç. En els consells de direcció de tot el món, les grans multinacionals conspiren per crear un pla mestre que ho controli tot. El “lliure comerç” faria possible l’explotació de la naturalesa i la dominació de tota forma de vida.