Los Muros de Europa

Fotomovimiento. 2015. Espanya. vo Anglès. s Castellà. 25’

v Anglès s Castellà


Cròniques del pas de refugiats per Hongria, Croàcia i Sèrbia. Setembre del 2015.

Els fluxos migratoris han estat una constant en tota la història de la humanitat. L'any 2014 gairebé 55 milions de persones van haver d'abandonar la seva llar degut a les guerres, les persecucions i les violacions dels Drets Humans. La xifra més elevada des de finals de la Segona Guerra Mundial (1). Segons l'informe 2015 CEAR(2), en els últims 15 anys han mort 22.500 persones en el Mediterrani durant el procés migratori. Davant d’aquestes estadístiques les anàlisis que s’imposen són esbiaixades i etnocèntriques que construeixen les persones migrants com a alteritats potencialment perilloses. En "Los Muros de Europa" parlem amb els diferents actors implicats a la zona fronterera entre Sèrbia i Croàcia, en l’èxode humà més gran que viu l’Europa de les últimes dècades. Èxode que evidencia les misèries de les grans organitzacions no governamentals, de les forces i cossos de seguretat dels països receptors i de l'Europa governamental racista i xenòfoba.

1 ACNUR
2 Comisiónn Española de Ayuda al Refugiado

http://fotomovimiento.org/