Mapas de Oriente Medio.

(Zona Palestina-Israel. Del Imperio Otomano a la construcción del Muro)

Media Education Foundation. 2006. Palestina, Espanya. vo Anglès. 3’

v Anglès s Castellà
[480x360]

Compilació de mapes : zona Palestina – Israel. Imperi Otomà. Províncies otomanes de l'Orient Mitjà. Poblacions jueves i àrabs a Palestina sota l'Imperi Otomà. Repartiment de l'Orient Mitjà entre França i Gran Bretanya. Repartiment de Palestina - TransJordania. Partició de Palestina entre àrabs i jueus decidida per l'ONU. Mapa dels principals aqüífers de la zona. Poblacions jueves i àrabs a Palestina abans de la partició decretada per l'ONU. Creació de l'Estat d'Israel. Mapes de la zona després de les successives guerres i crisis. Matriu de control del territori per part d'Israel. Mapa del Gran Jerusalem reclamat per l'estat d'Israel. El territoris sota autonomia palestina reconeguts per Israel. Annexions del Mur.

http://www.mediaed.org/