Memories Without Rememberers

Anna Sanmartí Baró, Alba Mora. 2004. Espanya, India. vo Anglès. s Anglès, Castellà. 27’

[640x480]

s Anglès
[640x480]

Memories Without Rememberers és el primer documental audiovisual que explora el canvi sociocultural i generacional sofert en el sí de la tribu dels Lanjia Sora, assentada a l'estat d'Orissa, a l'Índia meridional. Memories Without Remembererers explora aquesta nova situació des del punt de vista d'una de les últimes xamans sora, la Laxmi, i la seva preocupació per qui ocuparà el seu lloc quan ella mori. Els seus fills s'han convertit al cristianisme i representen aquesta nova generació que es desvincula del llenguatge dels Lanjia Sora i de tota la seva tradició ritual.

http://albamora.com/2008/09/14/memories-without-rememberers-the-lanjia-sora-tribe-of-eastern-india/

www.ittalmaran.net