Mi nombre es preso: Taller de Video, Tiuna el fuerte.

Nuria Vila Alabao. 2008. Venezuela. vo Castellà. 22’

[480x360]

[360x240]

[480x360]

[480x360]

[480x360]

[480x360]

Kim, Harold, Miguel Duque, Ratablanca y Cross-T “Diem que hi ha guerra social quan se't redueix a un pla. Totes les possibilitats de creació i d'existència que volem per a nosaltres, i que anomenem vida, necessiten tenir tots els recursos disponibles, recursos simbòlics, imaginaris, efectius, materials. Quan això no passa, què és la democràcia? La democràcia és un potencial. Es realitza o no es realitza la tendència a la creativitat i la complexitat que existeix en totes les vides en potència? Si no es realitza, què és la democràcia? Com ho entenem nosaltres, democràcia és el fet que els qui produeixen el món el puguin produir del tot. No que ho faci una part i la resta obeeixi.” Colectivo Situaciones, Argentina

http://www.eltiuna.org/