Pare de Sufrir

Virginia Garcia del Pino. 2003. Espanya, Mexico. vo Castellà. 7’

[480x360]

Pare de Sufrir és el nom d'una església que estava molt a prop de la casa on residí a Guadalajara (Mèxic), aquest vídeo parla de la bogeria, la fe, la societat de consum, la publicitat, el disseny, la identitat, etc.