Pi'txi (Acompañante)

Xavier Hurtado. 2010. Espanya, Colombia. vo Castellà. 38’

v Castellà
[480x360]

Pit'xi és l'acompanyant (es refereix al ksxa'w, aquest significa somni i esperit), intermediari o emissari entre mons. A la cultura Nasa, a Colòmbia, diverses pràctiques ancestrals amb la imatge (especialment el somni i la visió) creen una geografia sagrada del territori al voltant de la qual es mou el temps, totes les narratives de la cultura i la realitat tangible.