Poison Dust

Sue Harris. 2005. United States of America. vo Anglès. 84’

v Anglès


Un vídeo documental sobre l'ús criminal pel pentàgon d'urani empobrit (DE) en armes modernes. La cineasta Sue Harris va entrevistar soldats nord-americans arribats de l'Iraq, on havien estat exposats a la pols radioactiva creada quan casquets coberts amb DE esclaten. El Pentàgon utilitza el DE per a recobrir projectils i vehicles perquè és extremadament dur, a més de barat, sent producte de rebuig resultant de programes d'energia nuclear i armes. El documental assenyala que un terç dels soldats nord-americans que van participar en la Tempesta del Desert, la primera guerra contra l'Iraq, ara tenen incapacitats.

http://www.iacenter.org/poison-dust.htm