Sentenced

Carol Jacobsen. 2002. United States of America. vo Anglès. 6’

s Castellà
[480x360]

Altres guerres més amagades, altres víctimes moren en l'horror del sistema penitenciari als EUA.

http://vv.arts.ucla.edu/terminals/jacobsen/jacobsen.html