Shy Guy

Prelinger Archives, Coronet Instructional Films. 1947. United States of America. vo Anglès. 2’

[480x360]

Phil, nou en la seva escola secundària, segueix el suggeriment del seu pare i observa als estudiants més populars per a determinar el que els fa populars. A l'oferir-se a ajudar a uns altres, es fa popular a si mateix i llança la seva timidesa. (Els Arxius Prelinger constituïxen una font de material mediàtic, ordenat en molts casos temàticament, donant una visió del costat fosc, ocult, potser ingenu del somni americà i de l'Amèrica moltes vegades oculta després del teló mediàtic.)

http://www.archives.org/prelinger