Somos alzados en bastones de mando

Tejido de comunicación y de relaciones externas para la verdad, Asociacion de Cabildos Indigenas del Norte del Cauca, Acin Cxab Wala Kiwe. 2006. Colombia. vo Castellà. 24’

[480x360]

El moviment indígena del Cauca ha passat per moments històrics de guerra en què s'ha vist obligat a utilitzar el dret a una resistència civil violenta, com a resposta als atacs de diferents grups armats. Actualment és un moviment pacifista centrat en el respecte a la vida i a tot el que la fa possible.

http://www.nasaacin.org/alzados-en-bastones-de-mando