Soufis d'Afghanistan. Au Coeur des Confréries

Arnaud Desjardins. 1973. France, Afghanistan. vo Francès, Àrab. 55’

v Francès


Aquest documental realitzat el 1973 és un document sorprenent sobre la cultura tradicional de l'islam a l'Afganistan abans que el país conegués els desastres de les lluites ideològiques i la guerra civil. Per a una sensibilitat musulmana, representa molt més que això. Es tracta d'un testimoni objectiu i respectuós dels aspectes profunds i essencials de la cultura espiritual de l'islam recollit per un realitzador occidental.

http://www.amis-hauteville.fr/