Spots Israel Army Babilon Archives

Anónimo en la Red. 2010. Israel. vo Anglès. s Castellà. 5’

v Hebrew s Castellà


v Hebrew s Castellà


“Els israelians de debò van a l'exèrcit”, ens diuen en una agressiva campanya contra la insubmissió que espera que acceptem que els que no fan el servei militar són menys respectables que la resta. Aquesta campanya massiva va aparèixer en marquesines, autobusos i anuncis a la televisió