Sufismo para la Paz

Albert Vandel. 2008. Espanya. vo Anglès, Castellà. 54’

v Anglès s Anglès
[480x360]

Sufisme és l'islam original, en contrast amb l'islam que sovint veiem actualment. El sufisme no accepta cap forma de fanatisme o violència. En aquest moment, quan una guerra de civilitzacions amenaça el món, qualsevol intent seriós d'entesa entre les cultures cristiana i musulmana és més que necessari. Aquest documental porta a la comprensió de la filosofia original de l'islam mitjançant les entrevistes amb alguns mestres sufís (Sheikhs) i els seus seguidors arreu del món, donant especial atenció al capítol respecte a l'així anomenat terrorisme “islamista”.

http://www.albertvandel.com/