Taxi to the Dark Side

Alex Gibney. 2008. United States of America. vo Anglès. 110’

v Anglès
[640x480]

Taxi to the Dark Side examina la política nord-americana sobre la tortura i els interrogatoris, específicament l'ús de la tortura per part de la CIA i la seva recerca sobre privació sensorial. Es descriuen els arguments en contra de l'ús de la tortura pels seus opositors polítics i militars, així com la defensa d'aquests mètodes, en contradicció amb les convencions de Ginebra, que prohibeixen tot tipus de tortura.