Terence McKenna. Last Word

Dean Jefferys. 2004. Australia. 33’

[480x360]

Conversa amb Terence Mackena, l'autor, entre d'altres, d'Al·lucinacions Reals”. Les seves experiències amb les substàncies enteogèniques, la percepció d'altres realitats, la viabilitat del viatge, en un moment en que l'autor ja es troba greument malalt.