Texas Sunrise

Lluís Escartín. 1991. Espanya, United States of America. vo Anglès. s Castellà. 20’

[480x360]

Algú en una carretera polsosa parla d'ideals de llibertat, de l'horitzó del somni americà. Imatges de desert i ruïnes metàl·liques.