The Golden Age II

Commercials TV. 1950. United States of America. vo Anglès. 30’

v Anglès


Publicitat de l'Edat d'Or de la Televisió a EEUU. De la Diamond Library.