The Power of Community - How Cuba Survived Peak Oil

Faith Morgan. 2006. Cuba. vo Anglès. s Castellà. 52’

v Anglès s Castellà


Quan la Unió Soviètica es va col·lapsar en 1990, l'economia cubana es va esfondrar. Les importacions de cru es van veure reduïdes per sota de la meitat i les d'alimentació en un 80%: la gent estava desesperada. Aquest documental comença amb una breu història del bec del petroli (peak oil), el moment que la producció mundial de petroli arribarà al seu màxim i començarà el seu descens. Cuba, l'únic país que s'ha enfrontat a aquest tipus de crisi (reducció massiva dels combustibles fòssils) és un exemple d'opcions i esperança.

http://www.powerofcommunity.org/cm/index.php