The Production of Meaning

Adbusters. Canada. vo Anglès. 15’

v Anglès


Aquest és el repte de la democràcia mediàtica: canviar la manera en la qual flueix la informació, la manera en la que interactuem amb els mitjans de masses i la manera en la qual es produeix el significat en les nostres societats. Aquest vídeo és una col·lecció d'anuncis de televisió i videoclips produït per Adbusters, una prova que qualsevol pot prendre el regne dels mitjans i produir veritables significats.

http://www.adbusters.org/cultureshop/media/production_of_meaning