Un Algérien à Paris

Zohra Rehihil. 1996. Morocco, France. vo Francès, Castellà. s Castellà. 5’

[480x360]

Testimoniatges d'emigrants àrabs a França, el desencantament del "Somni Europeu".