Viral capitalism - Economic Hitmen

Studio Joho. 2011. Australia. vo Anglès. 2’

v Anglès


Gadaffi va ser derrocat i assassinat per sicaris econòmics? Què passa quan vostè no pot permetre que la seva població i els seus recursos nacionals siguin saquejats per les grans multinacionals i l’FMI?