Wax Or the Discovery of Television Among the bees

David Blair. 1994. United States of America. vo Anglès. 85’

v Anglès


El 1994, el director de cinema independent David Blair realitzà el primer experiment de cinema interactiu en 3D a Internet: Waxweb, la versió hipermèdia de la seva pel·lícula electrònica Wax or the Discovery of Television among the Bees. A Waxweb, imatges, sons i textos es barregen en una història no lineal i el desenvolupament depèn de les aportacions de l'usuari, que pot modificar el guió afegint les seves pròpies instruccions.

http://www.waxweb.org/