White Power U.S.A.

Big Noise Films, Rick Rowley. 2010. United States of America. vo Anglès. 22’

v Anglès
[480x360]

Des dels skinheads al Tea Party, passant pels grups que vigilen la frontera, Big Noise ens mostra l'alarmant ressorgiment del nacionalisme blanc als Estats Units.

http://www.bignoisefilms.com/