Palos de Lluvia

Jordi Teixidó. 1992. Spain. vo Spanish. 6’

1 Mostra de Vídeo Independent de Barcelona 1993.


https://www.hamacaonline.net/authors/jordi-teixido/