Palos de Lluvia

Jordi Teixidó. 1992. Espanya. 6’

...