Peace, Propaganda and the Promised Land

EMF, Bathsheba Ratzkoff, Sut Jhally. 2004. United States of America. vo Anglès. s Castellà. 80’

[640x480]

Aquest vídeo posa de manifest l'estratègia de relacions públiques que està portant a terme Israel en combinació amb els interessos de política exterior de les elits nord-americanes, per a exercir una poderosa influència sobre la informació difosa pels mitjans sobre el conflicte a l'Orient Mitjà. Mesclant extractes de telediaris americans i britànics amb els comentaris d'analistes, periodistes i activistes, Peace, Propaganda and the Promised Land ens ofereix una visió històrica general, una comparació impactant de diferents mitjans de comunicació i una anàlisi dels factors que han distorsionat la cobertura mediàtica a EE.UU. i, a la vegada, l'opinió pública d'aquell país.

http://www.mediaed.org/