Persons of Interest

Alison Maclean, Tobias Perse. 2003. United States of America. vo Àrab, Anglès. s Anglès. 63’

Després dels atacs terroristes del 11 o àrab, van ser detingudes pel Departament de Justícia dels Estats Units, indefinidament i per raons de seguretat nacional.. Aquest immigrants musulmans van estar sotmesos a una detenció arbitrària, aïllament i deportació. A molts d'ells se'ls va negar l'accés a un advocat o a contactar amb les seves famílies.